Betingelser

 1. TIMEPRIS VED CHARTER/LEIE

  Fartøyleien er basert på timecharter som inkluderer mannskap, havneavgifter og drivstoff. Det kommer drivstofftillegg ved spesiell hurtigkjøring eller langkjøring. Ved henting/levering andre steder enn på Norsjø Hotell/Akkerhaugen brygge eller Norsjø Ferieland, beregnes det timepris for tomkjøring. I sluseanleggene tilkommer det til en hver tid gjeldende sluseavgifter ved leie av M/S TELEMARKEN utenom rutekjøring. Timeprisen for charter regnes fra det klokkeslett båten er bestilt, frem til den siste gjesten er i land.FORBEHOLD OM LEIE
  Å leie båten på dagtid i perioden med rutekjøring for speisielle anledninger, må avtales spesielt og kan ikke garanteres gjennomført, grunnet våre forpliktelser med Telemarkskanalen og fylkeskommunen.
  Aldersgrense på charter er 18 år.

 2. MAT

  Det er spiseplikt på alle Charterturer. Det er derfor ikke anledning til å ta med egen mat. Forretter, småretter og lunchbufféer serveres ikke alene som full meny på kveldsturer. På vår meny skal det være noe for enhver smak. Har dere andre ønsker, vennligst ta kontakt, vi prøver å imøtekomme alles behov. Bestilling av mat må være oss i hende senest 8 dager før avgang.

 3. DRIKKEVARER

  Er det ønske om andre typer drikkevarer enn fra vår meny, må vi ha mottatt mail og bindende bestilling på dette senest 8 dager før arrangementsdato. Servering av alkohol på våre fartøyer er underlagt samme regelverk som for restauranter. Det er ikke tillatt å nyte medbragte drikkevarer, noe kunden plikter å gjøre sine gjester kjent med. Passasjerer som møter frem synlig beruset vil bli avvist ved landgangen. Brudd på disse bestemmelser er å betrakte som kontraktbrudd, og gir kapteinen ut fra egen sikkerhetsvurdering, rett til å avlyse hele arrangementet, og eventuelt sette alle passasjerer i land. Rederiets tap grunnet slikt avbrudd vil bli krevet dekket av kunden.

 4. BESTILLING

  Ta kontakt med vårt våre bookingpartnere eller oss for å høre om M/S TELEMARKEN er ledig den aktuelle dagen. Ved bestilling vil man motta et tilbud til gjennomsyn og som følges opp av en bekreftelse til underskriving samt en bankgiro på bestillingsdepositum (50% av båtleien). Bestillingen er først bindende for oss når vi har mottatt underskrevet kontrakt og depositumet som må innbetales senest 8 dager etter bestilling.

 5. AVBESTILLING OG TAPSBERIGNINGER

  Vi har full forståelse for at den enkelte kunde må avbestille på grunn av inntrufne omstendigheter. På grunn av kort og hektisk sesong betyr dette imidlertid direkte tap for oss dersom dette ikke gjøres god tid i forveien. Ved avbestilling inntil 2 (to) måneder før arrangementsdato, tilbakebetales 1/2 parten av innbetalt depositum. Ved avbestilling senere enn to måneder før tur må hele båtleien betales. Ved avbestilling senere enn 8 dager før arrangementsdato må såvel leie for båt, som bestilte varer betales fullt ut. Hvis det i slike tilfeller ikke er bestilt mat, belastes en omsetningskompensasjon på kr. 250,- per gjest. Hvis vi får annen fullverdig bestilling på den aktuelle avbestillingsdato, vil avbestillingsgebyret bli begrenset til maksimalt 25 % av båtleien. Hvis oppmøte av antall gjester er under 50% av booket antall, belastes en omsetningskompensasjon på
  kr. 250,- pr. person opp til 50% av avtalt booket antall.

 6. ANSVARSBEGRENSNINGER

  M/S Telemarken har passasjerforsikring PNI for alle ombordværende. Vi kan ikke påta oss ansvaret for gjenglemte eller etterlatte gjenstander. Rederiet fraskriver seg et hvert erstatningsansvar for tap av liv, skade på person eller gjenstand som gyldig kan fraskrives etter Sjølovens kapittel 6, eller andre tap grunnet havari eller driftsavbrudd. Forøvrig gjelder ansvarsbegrensning etter Sjølovens kapittel 10.

 7. VÆRFORBEHOLD

  Værforbehold kan vi dessverre ikke akseptere. M/S Telemarken har komfortabel salong og toppdekk med ly for vær og vind. Vår erfaring tilsier at turen vil bli like vellykket i regnvær.

 8. LEVENDE MUSIKK OG STEREO

  Ved spilling av musikk gjør vi oppmerksom på at det er spille-begrensninger i Sauherad elva. Vi kan ikke redusere musikers honorar hvis disse begrensningene forårsaker redusert spilletid eller volumbegrensninger.

 9. STILETTHELER

  M/S TELEMARKEN har tredekk og bratte leidere. Det er ikke tillatt å ha på seg sko med spisse heler.

 10. ANLØPSHAVNER

  M/S TELEMARKEN har faste plasser på Akkerhaugen brygge, Norsjø Ferieland, Ulefoss, Notodden og i Lunde. Ved ønske om ombordstigning eller ilandsetting andre steder, vil dette bare kunne ordnes om bryggen er tilfredsstillende. Vi vil imidlertid ikke bære et økonomisk tap hvis det viser seg at den valgte brygge ved anløp ikke er fysisk tilgjengelig p.g.a. andre båter, eller vanskelige vær eller vind eller andre forhold. Det kan påløpe havneavgifter ved disse bryggene som vil bli belastet kunden.

 11. BETALING

  Man kan selv velge om hele turen inklusive mat og drikkevarer skal faktureres, eller om drikkevarer betales av den enkelte gjest etter forbruk. Etter endt tur vil man da motta en faktura på oppdraget. Denne er netto kontant, og skal betales umiddelbart. Har vi ikke mottatt betaling innen 10 dager fra fakturadato kommer det 1 % rente i tillegg pr. påbegynt måned. Privatpersoner og utenlandske firmaer, og firmaer som er ukjente for oss vil bli fakturert hele båtleien og alle bestilte varer med forfall 8 dager før tur om annet ikke er avtalt.

 12. FORCE MAJEURE

  Dersom M/S Telemarken eller driftsselskapet Ide Vest as org 883.566.572 ikke kan gjennomføre sine avtalte forpliktelser grunnet uforutsette årsaker til driftsstans, tilbys kunden ny avtale eller penger tilbake. Oppdragsgiver(e) kan ikke kreve noen annen form for annen oppreisning eller erstatning.